• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Διεύθυνση

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

 

Ερωτοκρίτου-Σταύρου Θεοδούλα, Διευθύντρια, Φιλόλογος

 

2

 

Γαβριήλ Αβραάμ, Β.Δ.Α΄, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

 

3

 

Αριστείδου Ελευθέριος, Β.Δ, Φιλόλογος

 

4

 

Κεδαρίτου-Ανδρέου Παρασκευή, ΒΔ, Μαθηματικός

 

5

 

Όθωνος Μαρία, ΒΔ, Πληροφορικής

 

6

 

Ζάκου-Κιρκιλλή Λευκή, ΒΔ, Αγγλικών

 

7

 

Αρμεύτη Μαρίνα, ΒΔ, Φιλόλογος

 

8

 

Αρσιώτης Παύλος, ΒΔ, Μαθηματικός

 

 

Εκδηλώσεις

Από τα εργαστήρια την "Ημέρα Γραμμάτων"

Τελευταία ενημέρωση 09/09/2021

Αλέξης Αδάμου, Καθηγητής Πληροφορικής.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Οδός Δανάκη Χριστοδουλίδη 3,
7700 Πάνω Λεύκαρα

Τηλέφωνα: Γραμματεία : 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
gym-lefkara-lar@schools.ac.cy

Σχολική Εφορεία: 24342626
Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης: 24342986