• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Εκδηλώσεις

Από την εκδήλωση "Εβδομάδα Κίνησης"

Τελευταία ενημέρωση 28/12/2019

Αλέξης Αδάμου, Καθηγητής Πληροφορικής.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Οδός Δανάκη Χριστοδουλίδη 3,
7700 Πάνω Λεύκαρα

Τηλέφωνα: Γραμματεία : 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gym-lefkara-lar@schools.ac.cy

Σχολική Εφορεία: 24342626
Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης: 24342986