• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Έγγραφα Εκπαιδευτικών

Ημερομηνία

Θέμα

Download

Καθήκοντα Υπεύθυνου Τμήματος

PDF

11/09/2018

Ε1 - Έντυπο Αναφοράς/Επίλυσης Προβλήματος

Word

26-03-2018

Κ17 Ανακοίνωση για Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο

Word

26-03-2018

Κ18 Δράσεις

Word

26-03-2018

Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο

Word

1-09-2017

Προσωπικά Στοιχεία Εκπαιδευτικού

PDF, Word

 

Εκδηλώσεις

Από τα εργαστήρια την "Ημέρα Γραμμάτων"

Τελευταία ενημέρωση 06/04/2020

Αλέξης Αδάμου, Καθηγητής Πληροφορικής.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Οδός Δανάκη Χριστοδουλίδη 3,
7700 Πάνω Λεύκαρα

Τηλέφωνα: Γραμματεία : 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gym-lefkara-lar@schools.ac.cy

Σχολική Εφορεία: 24342626
Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης: 24342986