• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Επαναλητικές Ασκήσεις Τύπου ECDL

Ενότητα 3: Επεξεργασία κειμένου με την Word 2013

Τεστ 01:

Συνοδευτικά αρχεία

Εκτέλεση Της Άσκησης (Βίντεο): 

 

 

 

Test 05

Συνοδευτικά Αρχεία

Εκδηλώσεις

Από τα εργαστήρια την "Ημέρα Γραμμάτων"

Τελευταία ενημέρωση 29/06/2021

Αλέξης Αδάμου, Καθηγητής Πληροφορικής.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Οδός Δανάκη Χριστοδουλίδη 3,
7700 Πάνω Λεύκαρα

Τηλέφωνα: Γραμματεία : 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
gym-lefkara-lar@schools.ac.cy

Σχολική Εφορεία: 24342626
Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης: 24342986