• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Αγαπητοί γονείς,

Σας πληροφορούμε ότι έχει καταρτιστεί Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τα εξεταζόμενα μαθήματα στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, το οποίο μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν. Τα μαθήματα θα διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω εφαρμογών, με τις οποίες είναι εξοικειωμένα τα παιδιά σας και οι εκπαιδευτικοί. Στα μη εξεταζόμενα μαθήματα έχει αναρτηθεί και θα εμπλουτίζεται συνεχώς  διδακτικό υλικό και οδηγίες σε αυτήν την ιστοσελίδα. Παρακαλούμε φροντίστε να είστε τόσο εσείς όσο και τα παιδιά σας σε επαφή με τους/τις εκπαιδευτικούς που επικοινωνούν μαζί σας.
 

*** ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ***
 

*** Ατομικό Πρόγραμμα Μαθητών/τριών Δ'2 έως ΣΤ'2 ***
 

Α'1 Α'2 Α'3 Β'1 Β'2 Β'3 Γ'1 Γ'2 Γ'3 Δ'1

Εκδηλώσεις

Από τα εργαστήρια την "Ημέρα Γραμμάτων"

Τελευταία ενημέρωση 06/04/2020

Αλέξης Αδάμου, Καθηγητής Πληροφορικής.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Οδός Δανάκη Χριστοδουλίδη 3,
7700 Πάνω Λεύκαρα

Τηλέφωνα: Γραμματεία : 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gym-lefkara-lar@schools.ac.cy

Σχολική Εφορεία: 24342626
Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης: 24342986