• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Περιβάλλον Προγραμματισμού Pame

Το Pame (Pascal made easy) είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον προγραμματισμού σε γλώσσα Pascal που απευθύνεται σε μαθητές.  Δημιουργήθηκε από τον Έλληνα καθηγητή Γιώργο Σαμαρτζίδη.

Μπορεί κάποιος να το κατεβάσει και να το εγκαταστήσει στον υπολογιστή του από τη διεύθυνση https://github.com/samartzidis/pame

Το περιβάλλον εργασίας του  Pame

 

 

Το κουμπί Μεταγλώττιση (Compile) μεταφράζει τον κώδικα σε μορφή εκτελέσιμη από τον υπολογιστή και δημιουργεί ένα εκτελέσιμο αρχείο (exe).

Αν υπάρχουν συντακτικά λάθη θα εντοπιστούν από τον Μεταγλωττιστή και θα εμφανιστούν στο παράθυρο Λίστα Λαθών.

Το κουμπί Βηματική Εκτέλεση (Start Debug) ξεκινά τη λειτουργία αποσφαλμάτωσης, εκτελώντας το πρόγραμμα βήμα-βήμα, δίνοντας μας έτσι τη δυνατότητα να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε τα λογικά λάθη.

Το κουμπί Επόμενο Βήμα προχωρεί στη εκτέλεση της επόμενης γραμμής κώδικα.

Το μενού Προβολή μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε την ενφάνιση της επιφάνειας εργασίας εμφανίζοντας ή αποκρύβοντας τα παράθυρα  Έξοδος Μηνυμάτων, Λίστα Λαθών και Βηματική Εκτέλεση.

Υπόμνημα:

 

Η Pascal είναι μια δομημένη γλώσσα προγραμματισμού ψηλού επιπέδου. Αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης από τον καθηγητή Nicklaus Wirth (Νικλάους Βιρτ) και ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Γάλλου μαθηματικού και φιλόσοφου Blaise Pascal (Μπλεζ Πασκάλ).

Η Pascal χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην εκπαίδευση σαν εργαλείο για την εκμάθηση του προγραμματισμού.

Το Pame βασίζεται στον μεταγλωττιστή FreePascal .

O Μεταγλωττιστής είναι ένα πρόγτραμμα υπολογιστή το οποίο διαβάζει ένα πρόγραμμα γραμμένο σε μια γλώσσα προγραμματισμού (πηγαίος κώδικας) και το μεταφράζει σε μια άλλη γλώσσα προγραμματισμού, δημιουργώντας τον αντικειμενικό κώδικα. Συνήθως ο αντικειμενικός κώδικας είναι σε δυαδική μορφή, μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή, για να εντοπιστούν συνατκτικά και λογικά λάθη.

Σύνδεσμοι για περισσότερη μελέτη:

Γλώσσα Προγραμματισμού: https://el.wikipedia.org/wiki/Γλώσσα προγραμματισμού

Pame Πληροφορίες και εγκατάσταση : https://github.com/samartzidis/pame

Ιστότοπος του μεταγλωττιστή FreePascal : http://www.freepascal.org/

Μεταγλωττιστές: https://el.wikiversity.org/wiki/Μεταγλωττιστές

Εκδηλώσεις

Από τα εργαστήρια την "Ημέρα Γραμμάτων"

Τελευταία ενημέρωση 29/06/2021

Αλέξης Αδάμου, Καθηγητής Πληροφορικής.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Οδός Δανάκη Χριστοδουλίδη 3,
7700 Πάνω Λεύκαρα

Τηλέφωνα: Γραμματεία : 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
gym-lefkara-lar@schools.ac.cy

Σχολική Εφορεία: 24342626
Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης: 24342986