• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Προγραμματισμοί 2019-20

 

Ιούνιος 2020
Μάιος 2020
Απρίλιος 2020
Μάρτιος 2020
Φεβρουάριος 2020
Ιανουάριος 2020
23 Δεκεμβρίου 2019
Δεκέμβριος 2019
Νοέμβριος 2019
Οκτώβριος 2019
Σεπτέμβριος 2019

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

ΗΜΕΡΑ/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2/12/2019

Δευτέρα

Παιδαγωγικές Ομάδες – Συντονισμός διδασκόντων/ουσών Α1 (1ο διάλειμμα)

Σεμινάριο προς τους/τις μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Γνώσεων για την Ευρώπη (6η, 7η και 8η περ.)

3/12/2019

Τρίτη

Παιδαγωγικές Ομάδες – Συντονισμός διδασκόντων/ουσών Α2 (1ο διάλειμμα)

Βιωματικό εργαστήρι με θέμα τη διαχείριση των συναισθημάτων και τον εκφοβισμό: Συμμετοχή των τμήματων Α1 (2η - 3η), Α2 (5η – 6η) και Α3 (7η-8η)

Εργαστήρι από λειτουργούς της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας με θέμα «Κίνδυνοι από τη χρήση των δημόσιων δικτύων»: Συμμετοχή των τμημάτων Β1 (4η περ.), Β2 (6η περ.) και Β3 (7η περ.)

4/12/2019

Τετάρτη

Παιδαγωγικές Ομάδες – Συντονισμός διδασκόντων/ουσών Α3 (1ο διάλ.) και Β1 (2ο διάλ.)

Σύσκεψη Συμβουλίου Διεύθυνσης (4η περ.)

Ιατρική εξέταση μαθητών/τριών των τμημάτων Δ2 και Α1 (από την 3η περ.) *

5/12/2019

Πέμπτη

Παζαράκι Επιτροπής Πρόνοιας κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων

Συνεδρίαση Συμβουλευτικής Επιτροπής (5η -6η περ.)

6/12/2019

Παρασκευή

Παιδαγωγικές Ομάδες – Συντονισμός διδασκόντων/ουσών Β2 (1ο διάλ.) και Β3 (2ο διάλειμμα)

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης στη Γραμματεία του βαθμού της Γραπτής Δοκιμασίας (45άλεπτου διαγωνίσματος) στα εξεταζόμενα και στα μη εξεταζόμενα μαθήματα της Α΄ Λυκείου.

Ημέρα Μνήμης Μαχητών της Αντίστασης (πινακίδα, ακρόαση σχετικών τραγουδιών τα διαλείμματα)

Συμμετοχή ομάδας μαθητών/τριών Γυμνασίου και Λυκείου στους Επαρχιακούς Αγώνες ανώμαλου δρόμου στη Λάρνακα (1η περ. – 7η περ.) (σχετική ανακοίνωση)

Βιωματικό εργαστήρι με θέμα τη διαχείριση των συναισθημάτων και τον εκφοβισμό: Συμμετοχή του τμήματος Α3 (3η – 4η)

9/12/2019

Δευτέρα

Εξέταση στο μάθημα των Νέων Ελληνικών για ΟΜΠ 1, 2, 3 και 4 (η εξέταση θα αρχίσει με την έναρξη της 3ης π.)

10/12/2019

Τρίτη

Ημέρα Εκπαιδευτικού – Επιμορφωτικές δράσεις στο Σχολείο (σχετική ανακοίνωση)

11/12/2019

Τετάρτη

Παιδαγωγικές Ομάδες – Συντονισμός διδασκόντων/ουσών Γ1 (1ο διάλ.) και Γ2 (2ο διάλειμμα)

Β΄ Σειρά Εξετάσεων στα Νέα Ελληνικά (ΟΠΜ 1, 2, 3 και 4) για όσους/ες δικαιολογημένα, κατά την κρίση της Διευθυντικής Ομάδας, δεν προσήλθαν σε κανονική εξέταση Α΄ σειράς (η εξέταση θα αρχίσει με την έναρξη της 3ης π.)

Σύσκεψη Διευθυντικής Ομάδας (4η περ.)

12/12/2019

Πέμπτη

Εξέταση στα Μαθηματικά Κ. Κ. (ΟΠΜ 1 και 4) και Μαθηματικά Προσ. (ΟΜΠ 2 και 3) (η εξέταση θα αρχίσει με την έναρξη της 3ης π.)

13/12/2019

Παρασκευή

Παιδαγωγικές Ομάδες – Συντονισμός διδασκόντων/ουσών Γ3 (1ο διάλ.) και Ε1 (2ο διάλ.)

Β΄ Σειρά Εξετάσεων στα Μαθηματικά Κ. Κ. (ΟΠΜ 1 και 4)  και Μαθηματικά Προσ. (ΟΜΠ 2 και 3) για όσους/ες δικαιολογημένα, κατά την κρίση της Διευθυντικής Ομάδας, δεν προσήλθαν σε κανονική εξέταση Α΄ σειράς (η εξέταση θα αρχίσει με την έναρξη της 3ης π.).

16/12/2019

Δευτέρα

Εξέταση στα Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία Προσ. (ΟΠΜ 1), Φυσική Προσ. (ΟΠΜ 2) και στα Οικονομικά (ΟΠΜ 3 και 4) (η εξέταση θα αρχίσει με την έναρξη της 3ης π.)

17/12/2019

Τρίτη

Παιδαγωγικές Ομάδες – Συντονισμός διδασκόντων/ουσών Ε2 (1ο διάλ.)

Βιωματικό εργαστήρι με θέμα τη διαχείριση των συναισθημάτων και τον εκφοβισμό: Συμμετοχή των τμήματων Α2 (2η-3η) και Α1 (4η-5η)

Β΄ Σειρά Εξετάσεων στα Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία Προσ. (ΟΠΜ 1), Φυσική Προσ. (ΟΠΜ 2) και στα Οικονομικά (ΟΠΜ 3 και 4) για όσους/ες δικαιολογημένα, κατά την κρίση της Διευθυντικής Ομάδας, δεν προσήλθαν σε κανονική εξέταση Α΄ σειράς (η εξέταση θα αρχίσει με την έναρξη της 3ης π.).

18/12/2019

Τέτάρτη

Παιδαγωγικές Ομάδες – Συντονισμός διδασκόντων/ουσών Ε3 (1ο διάλ.) και ΣΤ1 (2ο διάλ.)

Αιμοδοσία από μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου (σχετική ανακοίνωση)

Υποβολή αιτήματος από τους/τις μαθητές/τριες για βελτίωση βαθμού στο γραπτό διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στα μη Εξεταζόμενα Μαθήματα

Σύσκεψη Διευθυντικής Ομάδας (4η περ.)

19/12/2019

Πέμπτη

Εξέταση στην Ιστορία Προσ. (ΟΜΠ 1), στην Ιστορία Κ.Κ. (ΟΠΜ 3), στη  Χημεία-Βιολογία (ΟΠΜ 2) και και στα Αγγλικά Προσ. ή Ιστορία Κ.Κ. (ΟΜΠ 4) (η εξέταση θα αρχίσει με την έναρξη της 3ης π.)

Υποβολή αιτήματος από τους/τις μαθητές/τριες για βελτίωση βαθμού στο γραπτό διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στα μη Εξεταζόμενα Μαθήματα

20/12/2019

Παρασκευή

Παιδαγωγικές Ομάδες – Συντονισμός διδασκόντων/ουσών ΣΤ2 (1ο διάλ.)

Β΄ Σειρά Εξετάσεων στην Ιστορία Προσ. (ΟΜΠ 1), στην Ιστορία Κ.Κ. (ΟΠΜ 3), στη  Χημεία-Βιολογία (ΟΠΜ 2) και και στα Αγγλικά Προσ. ή Ιστορία Κ.Κ. (ΟΜΠ 4) για όσους/ες δικαιολογημένα, κατά την κρίση της Διευθυντικής Ομάδας, δεν προσήλθαν σε κανονική εξέταση Α΄ σειράς (η εξέταση θα αρχίσει με την έναρξη της 3ης π.).

Υποβολή αιτήματος από τους/τις μαθητές/τριες για βελτίωση βαθμού στο γραπτό διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στα μη Εξεταζόμενα Μαθήματα

23/12/2019

Δευτέρα

Εκκλησιασμός όλων των μαθητών/τριών στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού (1η και 2η περ.)

Βιωματικά εργαστήρια (3η και 4η περ.)

Χριστουγεννιάτικη ενδοσχολική εκδήλωση (5η και 6η περ.)

24.12.2019

-

06.01.2020

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Εκδηλώσεις

Από την εκδήλωση "Εβδομάδα Κίνησης"

Τελευταία ενημέρωση 28/12/2019

Αλέξης Αδάμου, Καθηγητής Πληροφορικής.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Οδός Δανάκη Χριστοδουλίδη 3,
7700 Πάνω Λεύκαρα

Τηλέφωνα: Γραμματεία : 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gym-lefkara-lar@schools.ac.cy

Σχολική Εφορεία: 24342626
Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης: 24342986