• img1
 • img2
 • img3
 • img5
 • img4
 • img6
 • img7
 • img8

Προκήρυξη Θέσης Σχολικού Συνεργάτη

 

Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη

Κατεβάστε την ανακoίνωση σε μορφή PDF

Το Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου στο σχολείο. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου τα ακόλουθα έγγραφα μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2021:

 1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο.
 3. Βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου (μπορεί να παραδοθεί και αργότερα)
 4. Βεβαίωση σύμφωνα με τον περί πρόσληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας νόμο (μπορεί να παραδοθεί και αργότερα)

Η πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ ακαθάριστα για κάθε 40΄ ή 45λεπτη περίοδο. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού και του σχολείου.

Τα ακριβή καθήκοντα του Σχολικού Συνεργάτη θα καθορίζονται από το σχολείο με βάση τις ανάγκες των μαθητών/τριών. Η κατοχή πτυχίου Ψυχολογίας θα συμβάλει στην καλύτερη ανταπόκριση στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/τριών μας.

Για τη θέση το σχολείο θεωρεί ότι πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και εμπειρία σχετική με τη θέση αποτελούν πρόσθετα προσόντα.

Εκδηλώσεις

Από τα εργαστήρια την "Ημέρα Γραμμάτων"

Τελευταία ενημέρωση 29/06/2021

Αλέξης Αδάμου, Καθηγητής Πληροφορικής.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Οδός Δανάκη Χριστοδουλίδη 3,
7700 Πάνω Λεύκαρα

Τηλέφωνα: Γραμματεία : 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
gym-lefkara-lar@schools.ac.cy

Σχολική Εφορεία: 24342626
Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης: 24342986