• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Υπηρεσία Συμβουλευτικής Αγωγής

 

Αγαπητοί μαθητές/τριες και γονείς/κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τη Σύμβουλο του Σχολείου μας, στέλνοντας της προσωπικό μήνυμα στο Messenger (Marina Hajiloizou)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Οι γονείς των παιδιών της Γ΄ Γυμνασίου που επιθυμούν τα παιδιά τους να αλλάξουν ΟΜΠ θα πρέπει υποβάλουν αίτημα αλλαγής, συμπληρώνοντας το πιο κάτω έντυπο και να το αποστείλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο gym-lefkara-lar@schools.ac.cy.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής του αιτήματος είναι η 31η Μαρτίου 2020.

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΟΜΠ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Οι γονείς των παιδιών της Α΄και Β΄ Λυκείου που επιθυμούν τα παιδιά τους να αλλάξουν κατεύθυνση ή μάθημα θα πρέπει υποβάλουν αίτημα αλλαγής και συμμετοχής σε Εξετάσεις Μετάταξης για το Λύκειο, συμπληρώνοντας το πιο κάτω έντυπο και να το αποστείλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gym-lefkara-lar@schools.ac.cy

Τελευταία ημερομηνία υποβολής του αιτήματος είναι η 31η Μαρτίου 2020.

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


Πλαίσια Πρόσβασης για Εισαγωγή στα Ανώτερα και  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας 2019


ΤΕΠΑΚ -  μια παρουσίαση με πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο και τη φοιτητική ζωή.

Εκδηλώσεις

Από τα εργαστήρια την "Ημέρα Γραμμάτων"

Τελευταία ενημέρωση 06/04/2020

Αλέξης Αδάμου, Καθηγητής Πληροφορικής.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Οδός Δανάκη Χριστοδουλίδη 3,
7700 Πάνω Λεύκαρα

Τηλέφωνα: Γραμματεία : 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gym-lefkara-lar@schools.ac.cy

Σχολική Εφορεία: 24342626
Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης: 24342986