Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού
Εγγραφές 2022-2023

Εγγραφή και Επιβεβαίωση Εγγραφής μαθητών/μαθητριών Μέσης Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2022 -2023

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση σχετικά με τις εγγραφές σε μορφή PDF ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, οι Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τους γονείς/κηδεμόνες για όλα τα πιο κάτω που αφορούν στην εγγραφή ή επιβεβαίωση εγγραφής των μαθητών/μαθητριών Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών.

2. Συγκεκριμένα, η εγγραφή ή η επιβεβαίωση εγγραφής των μαθητών/μαθητριών Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, για τη σχολική χρονιά 2022 – 2023, θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

          2.1. Για τους/τις μαθητές/ριες Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου, Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Λυκείων και Β΄ και Γ΄ τάξεων Τεχνικών Σχολών, η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από τις 21 μέχρι και τις 23 Ιουνίου 2022, και όχι με φυσική παρουσία των γονέων/κηδεμόνων στα σχολεία.

          2.2. Για τους/τις μαθητές/ριες Α΄ τάξης Τεχνικών Σχολών, η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Ιουνίου 2022, με φυσική παρουσία των μαθητών/μαθητριών και γονέων/κηδεμόνων στις Τεχνικές Σχολές που επιθυμούν να εγγραφούν.

3. Για τον σκοπό αυτό, θα τεθεί σε λειτουργία η Πύλη Ηλεκτρονικής Επιβεβαίωσης Εγγραφών στη διεύθυνση https://engrafes.moec.gov.cy/ και θα είναι προσβάσιμη σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες για εγγραφή (Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου) ή επιβεβαίωση εγγραφής (Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου, Λυκείου και Τεχνικών Σχολών) των παιδιών τους. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να μεταβούν στη συγκεκριμένη Πύλη και μέσω του διαδικτυακού Συνδέσμου (Banner) που θα ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν.: www.moec.gov.cy.

4. Συγκεκριμένα, από τις 21 μέχρι και τις 23 Ιουνίου 2022, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ακολουθήσει την πιο κάτω διαδικασία με στόχο την εγγραφή ή επιβεβαίωση της εγγραφής του παιδιού του:

          4.1. Σύνδεση με την Πύλη Ηλεκτρονικής Επιβεβαίωσης Εγγραφών:
          
https://engrafes.moec.gov.cy/

          4.2. Επιλογή του εικονιδίου Επιβεβαίωση Εγγραφής

          4.3. Καταχώριση από τον γονέα/κηδεμόνα:
                    -    του αριθμού του κινητού του/της τηλεφώνου,
                    -    της ηλεκτρονικής του/της διεύθυνσης - email (προαιρετικά),
                    -    του αριθμού του Δελτίου Ταυτότητας του παιδιού του/της ή του διαβατηρίου ή του αριθμού ARC (ανάλογα με τον αριθμό ταυτοποίησης που είναι καταχωρισμένος στο σχολείο) και
                    -    της ημερομηνίας γέννησης του παιδιού του/της με τη μορφή ηη/μμ/εεεε.

Επισημαίνεται ότι, αν οποιοδήποτε πεδίο απαιτεί να συμπληρωθούν γράμματα, αυτά πρέπει να καταχωριστούν με λατινικούς χαρακτήρες (αγγλικό αλφάβητο). Επίσης, όλοι οι αριθμοί (προσωπικός αριθμός εγγραφής, διαβατήριο, ARC, τηλέφωνο) πρέπει να είναι γραμμένοι χωρίς κενά διαστήματα (spaces), χωρίς παύλες, καθέτους, χαρακτήρες ή τελείες και χωρίς μηδενικά στην αρχή.

          4.4. Το Σύστημα προχωρεί αυτόματα στον έλεγχο και στην επιβεβαίωση των στοιχείων που καταχωρίστηκαν.
                    α) Με την ορθή καταχώριση των πιο πάνω πληροφοριών, το Σύστημα θα αποστείλει στο κινητό τηλέφωνο του γονέα/κηδεμόνα έναν Προσωρινό Κωδικό Πρόσβασης (OTP).
                    β) Στην περίπτωση που τα στοιχεία δεν καταχωρίστηκαν ορθά, θα εμφανιστεί μήνυμα για εκ νέου καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων ή για επικοινωνία με το σχολείο του παιδιού για επιβεβαίωση των πιο πάνω στοιχείων.

          4.5. Καταχώριση του Προσωρινού Κωδικού Πρόσβασης (OTP) στο Σύστημα, οπότε θα εμφανιστούν τα στοιχεία του/της μαθητή/μαθήτριας.

          4.6. Για την ολοκλήρωση της επιβεβαίωσης της εγγραφής, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να δηλώσει κατά πόσο ενδιαφέρεται για μεταφορά του παιδιού του στο σχολείο της εκπαιδευτικής του περιφέρειας με λεωφορείο. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεται, θα πρέπει να δηλώσει και τη διεύθυνση διαμονής του/της μαθητή/ριας.

Ακόμη, το Σύστημα θα ζητήσει προαιρετικά, επιπλέον πληροφορίες για τον/τη μαθητή/μαθήτρια. Ο γονέας/κηδεμόνας μπορεί να καταχωρίσει ή όχι τις συγκεκριμένες πληροφορίες και να επιλέξει την Επιβεβαίωση Εγγραφής.

          4.7. Μετά την Επιβεβαίωση Εγγραφής, θα δίνεται επίσης η επιλογή ηΠληρωμή, μέσω της οποίας ο γονέας/κηδεμόνας θα μπορεί να καταβάλει το ποσό των €8 ευρώ, το οποίο αφορά το Σχολείο (εκδρομές κ.λπ.).

5. Με βάση τα πιο πάνω, οι γονείς/κηδεμόνες, που θα κάνουν με επιτυχία την ηλεκτρονική επιβεβαίωση εγγραφής του παιδιού τους, θα λάβουν σχετικό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (αν αυτή έχει δοθεί). Οι γονείς/κηδεμόνες που δυσκολεύονται να κάνουν την ηλεκτρονική επιβεβαίωση, μπορούν να επικοινωνούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με το σχολείο που θα φοιτήσει το παιδί τους τη σχολική χρονιά 2022-2023, για να τους βοηθήσει.

Παράλληλα, οι γονείς/κηδεμόνες, που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορέσουν να επιβεβαιώσουν την εγγραφή του παιδιού τους στα χρονοδιαγράμματα που αναφέρονται πιο πάνω, θα πρέπει να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα, στην οποία θα φοιτήσει το παιδί τους τη σχολική χρονιά 2022-2023, στις 27, 28 και 29 Ιουνίου 2022, ώστε να διεκπεραιωθεί η εγγραφή ή επιβεβαίωση της εγγραφής του παιδιού τους.

Σημειώνεται ότι οι εγγραφές των ανεξεταστέων μαθητών/ριών θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 με φυσική παρουσία των μαθητών/μαθητριών και γονέων/κηδεμόνων στη σχολική μονάδα.

6. Σημειώνεται ότι κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να επικοινωνήσει με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών οι οποίοι/ες έχουν παραμείνει στάσιμοι/ες λόγω απουσιών, έτσι ώστε να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία εγγραφής/επιβεβαίωση εγγραφής με φυσική παρουσία.

7. Αναφορικά με τη συμπλήρωση των υπόλοιπων στοιχείων των μαθητών/ριών Α΄ τάξης Γυμνασίου και Α΄ τάξης Λυκείου, αυτή μπορεί να προγραμματιστεί με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς 2022-2023.