Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

ΤΜΗΜΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η

Β.Δ.

ΑE1

118

Μάριος Βασιλείου

Γιώργος Παπαϊωάννου, Β.Δ.Α΄

Α1

106

Έλενα Ματσάγκου

Λευκή Ζάκου–Κιρκιλλή

Α2

07

Έλενα Λευκαρίτου

Λευκή Ζάκου–Κιρκιλλή

Α3

103

Σαλώμη Αμβροσίου

Μαρίνα Αρμεύτη

Α4

10

Μαρκέλλα Κωνσταντίνου

Παύλος Αρσιώτης

 

 

 

 

Β1

126

Χριστίνα Λάμπρου

Σκεύη Ανδρέου

Β2

120

Ελένη Χριστοφόρου

Λευτέρης Αριστείδου

Β3

09

Μαριάννα Παπαϊακώβου

Μαρίνα Αρμεύτη

 

 

 

 

Γ1

127

Σπύρος Κατσούλης

Παύλος Αρσιώτης

Γ2

112

Κωνσταντία Παπαμάρκου

Λευκή Ζάκου–Κιρκιλλή

Γ3

102

Μιχαλάκης Νίκου

Μαρία Όθωνος

 

 

 

 

Δ1

101

Παναγιώτης Πουλουπάτης

Μαρία Όθωνος

Δ2

123

Ζελίνα Φιλίππου

Μαρία Όθωνος

Δ3

125

Νάσια Χαννίδου

Παύλος Αρσιώτης

 

 

 

 

Ε1

124

Μαρία Καϊττάνη

Σκεύη Ανδρέου

Ε2

128

Γιούλα Παντάρα

Σκεύη Ανδρέου

Ε3

Μετακινούμενο
(Ώρα Υ.Τ. στην Αίθ. Ιστορίας)

Μαρία Γιάλλουρου

Λευτέρης Αριστείδου

 

 

 

 

ΣΤ1

08

Ευδοκία Χριστοφόρου

Μαρίνα Αρμεύτη

ΣΤ2

122

Μαρία Φούρναρη

Λευτέρης Αριστείδου

 

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

Λευτέρης Αριστείδου

Β2, Ε3, ΣΤ2

Σκεύη Ανδρέου

Β1, Ε1, Ε2

Μαρία Όθωνος

Γ3, Δ1, Δ2

Λευκή Ζάκου–Κιρκιλλή

Α1, Α2, Γ2

Μαρίνα Αρμεύτη

Α3, Β3, ΣΤ1

Παύλος Αρσιώτης

Α4, Γ1, Δ3