Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

Υπηρεσία Συμβουλευτικής Αγωγής

Αγαπητοί μαθητές/τριες και γονείς/κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τη Σύμβουλο του Σχολείου μας, στέλνοντας της προσωπικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
gym-lefkara-lar@schools.ac.cy
ή τηλεφωνώντας στα τηλέφωνα του Σχολείου 24342754 / 24342421.ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


YΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Υ.Σ.Ε.Α.)
ΕκδόσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Οι γονείς των παιδιών της Γ΄ Γυμνασίου που επιθυμούν τα παιδιά τους να αλλάξουν ΟΜΠ θα πρέπει υποβάλουν αίτημα αλλαγής, συμπληρώνοντας το πιο κάτω έντυπο και να το αποστείλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο gym-lefkara-lar@schools.ac.cy.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής του αιτήματος είναι η 31η Μαρτίου 2020.

Οι γονείς των παιδιών της Α΄και Β΄ Λυκείου που επιθυμούν τα παιδιά τους να αλλάξουν κατεύθυνση ή μάθημα θα πρέπει υποβάλουν αίτημα αλλαγής και συμμετοχής σε Εξετάσεις Μετάταξης για το Λύκειο, συμπληρώνοντας το πιο κάτω έντυπο και να το αποστείλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gym-lefkara-lar@schools.ac.cy

Τελευταία ημερομηνία υποβολής του αιτήματος είναι η 31η Μαρτίου 2020.


  ΤΕΠΑΚ -  μια παρουσίαση με πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο και τη φοιτητική ζωή.