Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

Εξετάσεις

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα προγράμματα και τη διεξαγωγή της Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης των Τετραμήνων του σχολικού έτους 2022-23, για τις Α', Β' και Γ' τάξεις, Γυμνασίων και Λυκείων καθώς επίσης και για τις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης

Για τις Εξετάσεις Τετραμήνων πατήστε εδώ

Για τις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης πατήστε εδώ