Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

Καλές περιβαλλοντικές πρακτικές σχολείων

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το αρχείο σε μορφή PDF ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Στόχοι και δραστηριότητες

Το σχολείο μας, ως ένα από τα σχολεία που συμμετέχουν στα περιβαλλοντικά προγράμματα «Οικολογικά Σχολεία» και «Νέοι Δημοσιογράφοι για το περιβάλλον» έχει θέσει στόχο την καλλιέργεια και προαγωγή της εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη. Στόχος μας είναι πρωταρχικά η ενδυνάμωση των μαθητών/τριών, ώστε να γίνουν οι ίδιοι/ες οι φορείς της αλλαγής που έχει ανάγκη ένας αναπτυξιακά βιώσιμος κόσμος, με τη συμμετοχή τους σε ευχάριστες και δημιουργικές εκπαιδευτικές δράσεις. Επίσης, στόχος μας είναι να μπορούν να προτείνουν λύσεις προς τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται, να αναπτύσσουν στάσεις και συνήθειες στη ζωή τους που οδηγούν προς την αειφορία, να γίνονται πυρήνες ανάπτυξης της αειφορίας και να σέβονται το σχολικό περιβάλλον και να δρουν μέσα σε αυτό αειφορικά.
Τα τελευταία δύο χρόνια παρόλες τις αντίξοες συνθήκες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε λόγω της πανδημίας, το σχολείο μας κατάφερε να ολοκληρώσει πολλές και ενδιαφέρουσες δράσεις τόσο στο σχολείο όσο και στην ευρύτερη κοινότητα των Λευκάρων. Στην παρούσα εργασία συνοψίζουμε τις κυριότερες δράσεις μας ως ενδεικτικές της προσπάθειας της μεγάλης και ακούραστης περιβαλλοντικής μας επιτροπής.

Εργασία: Καλές περιβαλλοντικές πρακτικές σχολείων (PDF)