Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

Συντονιστές/τριες Μαθημάτων

Α/Α

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

1

Γιώργος Παπαϊωάννου, ΒΔΑ’

Τέχνη, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

2 Ελευθέριος Αριστείδου, Β.Δ. Φιλολογικά Μαθήματα

3

Παρασκευή Κεδαρίτου Ανδρέου, Β.Δ.

Μαθηματικά, Οικονομικά, Θρησκευτικά

4

Μαρία Όθωνος, Β.Δ.

Πληροφορική, Φυσική Αγωγή,
Οικιακή Οικονομία

5

Μαρίνα Αρμεύτη, Β.Δ.

Ξένων Γλωσσών, Μουσική, Θέατρο, Στήριξης, Ειδικής Αγωγής (ΣΕΑ)

6

Παύλος Αρσιώτης, Β.Δ.

Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία,
Σχεδιασμός και Τεχνολογία