Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ / Video

Νεαροί Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον

Οι «Νεαροί Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» (Young Reporters for the Environment-YRE) είναι ένα διεθνές δίκτυο νέων ηλικίας 11-21 ετών που ασχολούνται με την περιβαλλοντική δημοσιογραφία και την εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ESD) που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 34 χώρες και συντονίζεται από το μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FEE) που εδρεύει στην Κοπεγχάγη (Δανία).

Οι μαθητές και μαθήτριες, ως «Νεαροί Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον», μετέχουν κάθε χρόνο σε διεθνείς διαγωνισμούς διερευνώντας περιβαλλοντικά ζητήματα που επηρεάζουν την κοινότητά τους ή την Κύπρο γενικότερα, επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές, τους καταναλωτές, τα ΜΜΕ, κ.ά., και προτείνουν αειφορικές λύσεις υποβάλλοντας είτε διερευνητικά άρθρα είτε φωτογραφίες είτε φιλμάκια. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι «Νεαροί Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» της Κύπρου επικοινωνούν με μαθητές/τριες σε άλλες χώρες μέσω ηλεκτρονικής ιστοσελίδας και μετέχουν κάθε χρόνο σε διεθνή διαγωνισμό.

Για την Κύπρο ο εθνικός διαχειριστής είναι ο μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός «CYMEPA – Οι φίλοι της Θάλασσας» και το πρόγραμμα επιχορηγείται από τη CYTA.