Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

Ηλεκτρονική Διοίκηση - Απουσιολόγιο

Για να συνδεθείτε με το διαδικτυακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διοίκησης ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ