Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

Σημαιοφόροι και Παραστάτες

Ο Καθηγητικός Σύλλογος με την 6η πράξη του (στις 21 Σεπτεμβρίου 2022), ενέκρινε ομόφωνα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας τους/τις πιο κάτω μαθητές/τριες ως Σημαιοφόρους και Παραστάτες για τη σχολική χρονιά 2022 – 2023.

1. ΛΥΚΕΙΟ

Σ Η Μ Α Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Ι    Κ Α Ι    Π Α Ρ Α Σ Τ Α Τ Ε Σ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΛΑΒΑΡΟΦΟΡΟΣ Στ'2
2. ΠΤΩΧΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ Στ'2
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ Στ'2
4. ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Στ'2
5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Στ'3

 

2. ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Σ Η Μ Α Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Ι    Κ Α Ι    Π Α Ρ Α Σ Τ Α Τ Ε Σ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

1. ΧΑΤΖΗΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΒΑΡΟΦΟΡΟΣ Γ'1
2. ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ Γ'3
3. ΣΙΗΠΕΤΤΑΡΗ ΒΙΚΕΝΤΙΑ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ Γ'1
4. ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Γ'2
5. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑΜ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Γ'2
6. ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Γ'3
7. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Γ'3