Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

Ημερομηνία

Θέμα

Download

17/10/2022 Καθήκοντα Υπεύθυνου Τμήματος 2022-23   PDF
  Word
17/10/2022 Έντυπο Συντονισμού 2022-23   PDF
  Word
17/10/2022 Έντυπο αναπληρώσεων 2022-23   PDF
  Word
17/10/2022 Παιδαγωγικά Μέτρα 2022-23   PDF
  Word
17/10/2022 Ημερολόγιο σχολικής χρονιάς 2022-23   PDF
  Word