Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

Πρόγραμμα Εξετάσεων Λυκείων Α' Τετραμήνου, Β' Σειρά
Μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου (PDF) εδώ.