Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ / VIDEO

Αντιρατσιστική Πολιτική

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθορίζει ότι κάθε σχολικό περιβάλλον οφείλει να χαρακτηρίζεται από ασφάλεια και ισότητα. To σχολείο μας, έχει ενταχθεί και φέτος στο Δίκτυο για υποστήριξη της εφαρμογής της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του ΥΠΠΑΝ «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού και Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών», με πρωταρχικό στόχο την καλλιέργεια μιας κουλτούρας ειρήνης και αμοιβαίου σεβασμού. Σκοπός είναι η αναγνώριση συμπεριφορών που οδηγούν σε αρνητικές διακρίσεις συγκεκριμένων ατόμων με βάση τη διαφορετικότητα τους, η άμεση ανάληψη ενεργού δράσης για πρόληψη και αντιμετώπιση ρατσιστικών περιστατικών καθώς και η ανάπτυξη αντιρατσιστικής κουλτούρας. Είναι λοιπόν υποχρέωση και δέσμευση όλων μας να βεβαιωθούμε ότι όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας απολαμβάνουν στον βέλτιστο βαθμό το αγαθό της παιδείας, χωρίς διακρίσεις.