Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

Ωράριο Λειτουργίας 2022-23

Στους πιο κάτω πίνακες ωραρίων φαίνεται η ώρα έναρξης κάθε σχολικής περιόδου.


Δευτέρα - Τετάρτη - Πέμπτη
(Οκτάωρο)

Περίοδος Από - Έως
1 7:30 - 8:10
2 8:10 - 8:50
Διάλειμμα 20'
3 9:10 - 9:50
4 9:50 - 10:30
Διάλειμμα 15'
5 10:45 - 11:25
6 11:25 - 12:05
Διάλειμμα 10'
7 12:15 - 12:55
8 12:55 – 13:35

 

Τρίτη - Παρασκευή
(Επτάωρο)

Περίοδος Από - Έως
1 7:30 - 8:15
2 8:15 - 9:00
Διάλειμμα 20'
3 9:20 - 10:05
4 10:05 - 10:50
Διάλειμμα 20'
5 11:10 - 11:55
6 11:55 - 12:40
Διάλειμμα 10'
7 12:50 - 13:35