Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

Δήλωση Αλλαγής ΟΜΠ από Μαθητές Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα αλλαγής Κατεύθυνσης ή /και Μαθημάτων, υποβάλλοντας γραπτό αίτημα (α) στη Διεύθυνση του Σχολείου τους μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 ή (β) στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας μέχρι τις 29 Απριλίου 2022 σύμφωνα με τον κανονισμό Μέρος IV, Μετεγγραφές 13-4 (ε) των Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών του 2017.