Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Σημείωμα Διευθύντριας Αγαπητά μου παιδιά, σας χαιρετώ! Στον ιστοχώρο αυτό θα βρείτε χρήσιμο διδακτικό υλικό, που θα αναρτάται από τους καθηγητές και τις καθηγήτριες σας τις μέρες που τα σχολεία θα παραμένουν κλειστά. Το διδακτικό αυτό υλικό αποσκοπεί να σας...