Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

Επικοινωνία

Διεύθυνση:

Δανάκη Χριστοδουλίδη 3, 7700 Πάνω Λεύκαρα, Λάρνακα

Εργάσιμες ώρες:

Mon-Fri – 7.30-13.35

Τηλέφωνα:

Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768

E-mail:

gym-lefkara-lar@schools.ac.cy

Βρείτε μας στα social networks:

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία