Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

Εσωτερικοί Κανονισμοί 2021-2022


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ 2021-2022

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ
ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΟΡΩΝ – ΕΚΔΡΟΜΩΝ)
ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΙ
ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΓΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί έχουν ως στόχο την εδραίωση της δημοκρατικής οργάνωσης της σχολικής ζωής, της υπευθυνότητας, της αυτοπειθαρχίας και του αλληλοσεβασμού. Αποτελούν προέκταση των Κανονισμών Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, στους οποίους αναφέρεται επί λέξει το άρθρο 19 «Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί ρυθμίζουν ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, δεν παραβιάζουν την ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία και συνάδουν με τις διατάξεις του περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Κυρωτικού) Νόμου και την αρχή της νομιμότητας των διαδικασιών και των παιδαγωγικών μέτρων, την κατ’ αντιπαράσταση διαδικασία, την αναλογικότητα του παιδαγωγικού μέτρου και την προσωποποίηση των παιδαγωγικών μέτρων και τους κανόνες της φυσικής δικαιοσύνης».

Επισημαίνεται ότι κανένας Εσωτερικός Κανονισμός δεν αναιρεί την επίσημη Εκπαιδευτική Νομοθεσία και τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Η προσπάθεια είναι να γίνουν περισσότερο κατανοητές κάποιες πρόνοιες των κανονισμών αυτών. Ως εκ τούτου, στο παρόν έγγραφο δεν αναπαράγονται όλοι οι κανονισμοί οι οποίοι όμως παραμένουν σε ισχύ.

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας της Επιτροπής Εσωτερικών Κανονισμών στην οποία συμμετέχουν ο Διευθυντής του σχολείου, ο οποίος προεδρεύει, ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης του σχολείου, δύο (2) μέλη του Καθηγητικού Συλλόγου, δύο (2) μέλη του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου και ένα (1) μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων. Η επιτροπή Εσωτερικών Κανονισμών παρουσιάζει τους κανονισμούς αυτούς ενώπιον του Καθηγητικού Συλλόγου, ο οποίος λαμβάνει την τελική απόφαση.

Η αναθεώρηση των Εσωτερικών Κανονισμών γίνεται όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από την Επιτροπή Εσωτερικών Κανονισμών, η οποία και υποβάλλει σχετική εισήγηση στη διεύθυνση του σχολείου. Η εισήγηση για αναθεώρηση των εσωτερικών κανονισμών παρουσιάζεται ενώπιον του Καθηγητικού Συλλόγου, ο οποίος λαμβάνει την τελική απόφαση. Η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής πραγματοποιείται ύστερα από την εκλογή του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου και του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου, ανεξάρτητα αν θα γίνει αναθεώρηση ή όχι των Εσωτερικών Κανονισμών.

Για σκοπούς απλοποίησης του κειμένου και όπου δεν απαιτείται διαφοροποίηση λόγω φύλου, με τον όρο «μαθητής» αναφερόμαστε στους μαθητές και μαθήτριες της Σχολής. Με τον όρο «καθηγητής» αναφερόμαστε στους καθηγητές και καθηγήτριες της Σχολής.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Ο/Η μαθητής/τρια έχει τη μαθητική ιδιότητα από την αρχή μέχρι το τέλος του σχολικού έτους, συμπεριλαμβανομένων και των διακοπών. Η μαθητική ιδιότητα χαρακτηρίζει τον μαθητή τόσο μέσα στο σχολείο όσο και έξω από αυτό. Σύμφωνα με το άρθρο 5(10) του μέρους ΙΙ των Περί Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Κανονισμών, «Μαθητής που διαπράττει παράπτωμα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου υπόκειται σε παιδαγωγικά μέτρα που προνοούν οι παρόντες Κανονισμοί. Στα ίδια παιδαγωγικά μέτρα υπόκειται ο μαθητής και στην περίπτωση που το παράπτωμα διαπράχθηκε έξω από το σχολείο, αν το παράπτωμα αυτό έγινε σε εργάσιμο για το σχολείο χρόνο ή εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου, νοουμένου ότι το παράπτωμα αφορά περιουσιακά στοιχεία σχολείου ή των μαθητών ή του προσωπικού αυτού ή αφορά στην προσβολή της αξιοπρέπειας μαθητών ή του προσωπικού. Επίσης σε παιδαγωγικά μέτρα υπόκειται μαθητής στις περιπτώσεις που υποπίπτει σε παράπτωμα κατά τη διάρκεια σχολικών εκδηλώσεων, σχολικών αποστολών ή κατά τη μεταφορά του με σχολικό λεωφορείο σε μη εργάσιμο χρόνο».

 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Α. Η καθημερινή στολή αποτελείται από:

Γκρίζο μαθητικό παντελόνι/φούστα και λευκό πουκάμισο ή φανέλα γκρίζου, μαύρου, μπλε ή άσπρου χρώματος. Το τζιν παντελόνι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή στην καθημερινή στολή νοουμένου ότι είναι σκούρο μπλε, ή μαύρο χωρίς επιγραφές και σκισίματα. Με τον όρο «σκισίματα» αναφερόμαστε και στα φθαρμένα παντελόνια. Όταν είναι κρύο επιτρέπεται το μπουφάν ή σακάκι ή φούτερ, σκούρου μπλε ή μαύρου χρώματος.

Νοείται ότι όπως οι φανέλες έτσι και τα φούτερ ή τα μπουφάν δεν πρέπει να έχουν λωρίδες άλλου χρώματος ή γράμματα ή σχέδια ή επιγραφές. Τα λογότυπα που απεικονίζουν τη μάρκα (φίρμα) του σακακιού επιτρέπονται αν είναι σε διακριτικό μέγεθος (μέχρι 5 εκατοστά).

Οι μαθητές μπορούν να φορούν σκούφο ή σάρπα, όμως έξω από την τάξη με τους ίδιους χρωματισμούς όπως πιο πάνω. Οι κάλτσες των μαθητών και μαθητριών θα πρέπει να είναι στα πλαίσια της κοσμιότητας. Τα παπούτσια μπορούν να είναι σκέτα δερμάτινα μαύρου χρώματος ή αθλητικά μπλε/μαύρου/γκρίζου/άσπρου χρώματος χωρίς εξεζητημένα φανταχτερά χρώματα στις λωρίδες και τα κορδόνια. Τα σήματα ομάδων απαγορεύονται αυστηρά.

Β. Η επίσημη στολή αποτελείται από :

 • Γκρίζο μαθητικό παντελόνι ή μπλε φούστα (μαθήτριες), άσπρο πουκάμισο, μπλε γραβάτα και σκουρόχρωμα παπούτσια.

Η επίσημη στολή θα χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Αντιπροσώπευση του Σχολείου σε διάφορες εκδηλώσεις/δραστηριότητες
 • Παρελάσεις
 • Φωτογραφίσεις
 • Τελετή Αποφοίτησης και άλλες επίσημες εκδηλώσεις του Σχολείου

Γ. Η στολή Γυμναστικής αποτελείται από :

 • Παντελονάκι μαύρο μπλε ή γκρίζο
 • Φανέλα μαύρου/άσπρου χρώματος
 • Αθλητικά παπούτσια και κάλτσες όπως αναφέρεται στην καθημερινή στολή
 • Φόρμες γυμναστικής μονόχρωμες, μπλε/μαύρου/γκρίζου χρώματος χωρίς σχέδια και επιγραφές αλλά και χωρίς λωρίδες άλλου χρώματος.

Αν οι μαθητές έχουν την πρώτη περίοδο γυμναστική ΜΠΟΡΟΥΝ να έρχονται με τη φόρμα όχι όμως με κοντό παντελονάκι. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τη δεύτερη περίοδο θα πρέπει να προσέρχονται στην τάξη τους με την καθημερινή τους ενδυμασία. Η ίδια χαλάρωση επιτρέπεται και κατά την έξοδό τους την τελευταία περίοδο, με την προϋπόθεση πάντοτε ότι την περίοδο αυτή είχαν Γυμναστική.

Τους χειμερινούς μήνες και όταν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή μπορούν οι μαθητές να φορούν αντί παντελόνι, φόρμα μπλε, μαύρη ή γκρίζα χωρίς σχήματα ή επιγραφές και χωρίς λωρίδες άλλου χρώματος. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αυτοβούλως από τους μαθητές, αλλά με ανακοίνωση της Διεύθυνσης του Σχολείου. Η εφαρμογή της διάταξης γνωστοποιείται στους γονείς με μήνυμα SMS. Η Διεύθυνση του Σχολείου μπορεί να άρει τη χαλάρωση αυτή, οποτεδήποτε κρίνει ότι οι θερμοκρασίες έχουν σταθεροποιηθεί πάνω από το επιτρεπτό όριο. Σχετική ειδοποίηση γίνεται προς τους γονείς με μήνυμα. Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φορούν κολάν ή βράκα. Η προσπάθεια να παρουσιάσουν το κολάν ή τη βράκα ως φόρμα θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα.

Δ. Μη ευπρεπής Εμφάνιση

Ως μη ευπρεπής θεωρείται η προκλητική εμφάνιση και αυτή που παραβιάζει τους επικρατούντες κανόνες της αισθητικής και ηθικής. Με βάση αυτό το σκεπτικό, το σχολείο θεωρεί ως μη ευπρεπή και προκλητική εμφάνιση τα πιο κάτω:

 • Για τους μαθητές: Τις κοντές ή αμάνικες φανέλες/ενδυμασίες, που αφήνουν ακάλυπτο μέρος του σώματος, τα πολύ μακριά και ατημέλητα μαλλιά, τα παράξενα κουρέματα, τα μούσια, τα γένια, τα δακτυλίδια, τα σκουλαρίκια, τις διακοσμητικές καδένες, τα ακάλυπτα τατουάζ και άλλα παρόμοια. Οι μαθητές μπορούν να έχουν πολύ ελαφρύ μουστάκι σε λελογισμένο μέγεθος χωρίς να κρέμεται στα πλευρά.
 • Για τις μαθήτριες: Τις κοντές ή αμάνικες φανέλες/ενδυμασίες που αφήνουν ακάλυπτο μέρος του σώματος, τις κοντές φούστες, τα πολλά φανταχτερά κοσμήματα, τα μακριά ή/και βαμμένα νύχια, τα βαμμένα μαλλιά, τα εξεζητημένα κτενίσματα και το μακιγιαρισμένο πρόσωπο. Μπορούν, όμως, να επικαλύπτουν τα νύχια τους με άχρωμο βερνίκι και να φορούν μικρά παραδοσιακά σκουλαρίκια στα αυτιά.

Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΟΥΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ.

 

 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΣΤΗΝ  ΤΑΞΗ

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στην τάξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Οι μαθητές δεν δικαιούνται ΚΑΜΙΑ καθυστέρηση προσέλευσης (εκτός αν έχουν ειδική άδεια από τον εφημερεύοντα Β.Δ.). Σύμφωνα με τους κανονισμούς η καθυστέρηση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Το σχολείο εφαρμόζει την ακόλουθη πολιτική:

Ο διδάσκων καθηγητής σημειώνει στο απουσιολόγιο τα λεπτά καθυστέρησης του μαθητή. Ο οικείος Β.Δ. αναλαμβάνει να διερευνήσει και να επιβάλει πειθαρχικά μέτρα στις περιπτώσεις που ο μαθητής καθυστερεί συχνά να εισέρχεται στην τάξη. Καθυστέρηση πέραν των 20 λεπτών θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία.

ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Α.  Εφαρμόζονται πιστά οι διατάξεις του άρθρου 18(1-4) και 18(16) των Περί λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών:

 

(1)
(α) Σε ανεξέταση τον Ιούνιο στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα μαθήματα αποφασίζει ο Καθηγητικός Σύλλογος παραπέμπονται μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών από εκατόν είκοσι (120) μέχρι εκατόν τριάντα τέσσερις (134), των δύο (2) αριθμών συμπεριλαμβανομένων.

(β) Μαθητές, που σημείωσαν σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από ένα (1) μαθήματα συνολικά απουσίες περισσότερες του επταπλάσιου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως το πρόγραμμα που ισχύει κατά μάθημα, παραπέμπονται σε ανεξέταση τον Ιούνιο στο μάθημα ή στα μαθήματα αυτά. Ο μαθητής εξετάζεται στην εξεταστέα ύλη και των δύο τετραμήνων.

(2)
Η συμμετοχή του μαθητή στις δραστηριότητες του προγράμματος Δ.Δ.Κ. και στις εκδρομές είναι υποχρεωτική και γι’ αυτό, σε περίπτωση απουσίας του από αυτές, οι σχετικές απουσίες καταχωρίζονται και προσμετρούνται στο σύνολο των απουσιών του μαθητή.

(3)
Μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των εκατό τριάντα πέντε (135), του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανόμενου, παραμένουν στάσιμοι.
Νοείται ότι ο μαθητής της Γ΄ Λυκείου, που δεν απολύεται λόγω μη πλήρους φοίτησης, είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τα μαθήματα της τάξης την επόμενη σχολική χρονιά.

(4)
Οι απουσίες λογίζονται μία (1) για κάθε διδακτική περίοδο.

(16)
(α)
Mαθητής παραπέμπεται για ανεξέταση τον Ιούνιο, αν για το δεύτερο τετράμηνο έχει σημειώσει από εξήντα (60) μέχρι εξήντα εφτά (67) απουσίες, των δύο αριθμών συμπεριλαμβανόμενων.

(β) Μαθητής παραμένει στάσιμος, αν κατά το δεύτερο τετράμηνο έχει σημειώσει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των εξήντα οκτώ (68), του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανόμενου.

 

Β.   Δικαιολόγηση απουσίας  

Μαθητής που απουσίασε για μία (1) έστω περίοδο διδασκαλίας οφείλει, με την επάνοδό του στο σχολείο και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, να προσκομίσει βεβαίωση του γονέα ή του κηδεμόνα του ή πιστοποιητικό του θεράποντα γιατρού υπογραμμένο από τους γονείς ή τους κηδεμόνες του για το λόγο της απουσίας του, εκτός αν του δόθηκε γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου. Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο ο μαθητής υποχρεούται να προσκομίσει το πιστοποιητικό όχι αργότερα από δύο (2) εργάσιμες ημέρες. Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που μαθητής απουσιάζει κατά ή την πρώτη περίοδο από το Σχολείο, γίνεται δεκτός μετά από επικοινωνία με έναν από τους γονείς ή κηδεμόνες του. Η αδικαιολόγητη απουσία του μαθητή από το Σχολείο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Όταν ο μαθητής προτίθεται να απουσιάσει, τότε ενημερώνεται αμέσως και εγγράφως το Σχολείο, από τους γονείς ή κηδεμόνες του ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

 

Η σποραδική ή επιλεκτική αδικαιολόγητη απουσία από το Σχολείο ή από την τάξη
αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα
.

 

Γ.   Κάλυψη ύλης λόγω απουσίας

Μαθητής που απουσιάζει από το Σχολείο για οποιονδήποτε λόγο οφείλει να καλύψει τα κενά στα μαθήματα που έχασε και να κάνει την εργασία που ανέθεσαν οι καθηγητές στο τμήμα κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Μαθητής που απουσιάζει για χρονικό διάστημα περισσότερο από δύο ημέρες οφείλει, κατά την τρίτη ημέρα της απουσίας του, να ειδοποιήσει οπωσδήποτε το Σχολείο του.

 

Δ.   Δ.Δ.Κ (Δράση, Δημιουργικότητα, Κοινωνική Προσφορά)

Στα πλαίσια του προγράμματος Δ.Δ.Κ, όλοι οι μαθητές (Γυμνασίου και Λυκείου) είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου, όπως εκδρομές, όμιλοι, εκδηλώσεις του σχολείου, συναντήσεις των Υπεύθυνων Καθηγητών Τμημάτων με τα τμήματά τους, εκκλησιασμοί και άλλα.

 

Αδικαιολόγητη απουσία από δραστηριότητα ΔΔΚ αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

 

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η έξοδος μαθητή από το Σχολείο σε ώρες λειτουργίας του, χωρίς άδεια εξόδου, αποτελεί σοβαρό παράπτωμα που τιμωρείται αυστηρά. Άδειες εξόδου παραχωρούνται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και απαιτείται η παρουσία του γονέα/κηδεμόνα του μαθητή. Ο μαθητής επανερχόμενος στο Σχολείο, παρουσιάζει στον Υπεύθυνο του Τμήματός του την άδεια εξόδου, υπογεγραμμένη από τους γονείς, τον κηδεμόνα ή το γιατρό.

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Οι μαθητές πρέπει:

Να κάθονται πάντοτε στη θέση που τους έχει υποδείξει ο/η ΥΤ και είναι καταγεγραμμένη στο σχεδιάγραμμα της τάξης.

Να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που επηρεάζει την καθαριότητα της τάξης και διαταράσσει την ομαλή και αποδοτική διεξαγωγή του μαθήματος.

Να παρακολουθούν το μάθημα χωρίς να ενοχλούν. Νοείται ότι μαθητής/τρια που κοιμάται στο θρανίο εν ώρα μαθήματος προσβάλλει ανεπανόρθωτα τον ιερό σκοπό της παιδείας, τον διδάσκοντα καθηγητή και τον εαυτό του. Τέτοιου είδους πράξη αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και η παραπομπή του μαθητή στον οικείο Β.Δ. θεωρείται επιβεβλημένη.

Να έχουν μαζί τους όλα τα χρειώδη για το μάθημα. Δεν επιτρέπεται η κατοχή αιχμηρών αντικειμένων, μαρκαδόρων, Tipp-ex σε υγρή μορφή, μαγνητόφωνα, head-phones, η χρήση ή κατοχή κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Σε περίπτωση που κάποιος καθηγητής καθυστερήσει να προσέλθει στην τάξη, να μένουν έξω από την αίθουσα χωρίς να προκαλούν οχληρία. Ο Πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου της τάξης να ειδοποιεί τον εφημερεύοντα Β.Δ. Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή, οι μαθητές απασχολούνται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης. Η μη συμμόρφωση στις οποιεσδήποτε διευθετήσεις θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα.

Να φροντίζουν ώστε ο σχολικός χώρος να διατηρείται καθαρός.

Να σέβονται και να προστατεύουν τη σχολική περιουσία. Σε περίπτωση σκόπιμης πρόκλησης ζημιάς είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν για την αποκατάστασή της και να υποστούν τις συνέπειες του παραπτώματος με παιδαγωγικά μέτρα.

Να φροντίζουν να διατηρούν καθαρά τα αποδυτήρια και τα αποχωρητήρια και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Το κάπνισμα στα αποχωρητήρια ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο του σχολείου θεωρείται πειθαρχικό και ποινικό παράπτωμα.

Να προσέρχονται στην καντίνα ΜΟΝΟ κατά τις ώρες των διαλειμμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η προσέλευση στην καντίνα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ή κατά τη μετάβαση στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης για συγκέντρωση/γυμναστική.

Να προσέρχονται στον χώρο συγκέντρωσης, όταν κτυπήσει το κουδούνι για συγκέντρωση, και να καταλαμβάνουν τις προκαθορισμένες θέσεις τους, χωρίς να μετακινούνται από το τμήμα τους.

Να παρακολουθούν με προσοχή τις εκδηλώσεις ή ανακοινώσεις, χωρίς να μιλούν ή να σχολιάζουν ή να ασχολούνται με κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές.

Να μη φεύγουν από τον χώρο συγκέντρωσης, ούτε να εγκαταλείπουν το σχολείο.

 

  Η παράβαση των πιο πάνω κανονισμών αποτελεί παράπτωμα και τιμωρείται

 

 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα και παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, κάθε είδους απρόκλητη, εκφοβιστική, ρατσιστική ή επιθετική συμπεριφορά, ιδιαίτερα απέναντι σε άτομα που μειονεκτούν έναντι του θύτη. Το Σχολείο θα έχει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που μειώνουν ή πληγώνουν την προσωπικότητα οποιουδήποτε μέλους της σχολικής κοινότητας.

Άτομα τα οποία αισθάνονται ότι βιώνουν παρόμοιες συμπεριφορές πρέπει να επικοινωνούν άμεσα με τον Υπεύθυνο Τμήματος, τη Σύμβουλο του σχολείου ή τη Διεύθυνση.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Οι μαθητές παραμένουν στην τάξη όταν τελειώσουν το διαγώνισμα ή τη γραπτή έκθεση. Μαθητές που δικαιολογημένα απουσιάζουν από διαγώνισμα μπορεί να εξεταστούν γραπτά ή προφορικά με την πρώτη ευκαιρία, κατά την κρίση του καθηγητή τους. Μαθητές που αρνούνται να γράψουν σε διαγώνισμα βαθμολογούνται με μονάδα.

Σκόπιμη απουσία μαθητών κατά την περίοδο ή τις περιόδους που προηγούνται προειδοποιημένου διαγωνίσματος θα θεωρείται ως αδικαιολόγητη, εκτός αν η δικαιολογία για την απουσία κριθεί ικανοποιητική από τον αρμόδιο Β.Δ.

Οι μαθητές παίρνουν τα διορθωμένα διαγωνίσματα στους γονείς/κηδεμόνες τους για ενημέρωση και υπογραφή. Αυτά πρέπει να επιστρέφονται τις επόμενες 2-3 ημέρες. Η πλαστογράφηση υπογραφής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Στην περίπτωση απώλειας του διαγωνίσματος ή άρνησης ή αμέλειας εκ μέρους του μαθητή/τριας να παραδώσει το διαγώνισμα στον διδάσκοντα καθηγητή, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, ο διδάσκων καθηγητής έχει το δικαίωμα να μην του παραδώσει στο μέλλον άλλο διαγώνισμα, αλλά να τον ενημερώσει προφορικά παρουσία του γονιού του, για το βαθμό του.

Ο βαθμός του διαγωνίσματος σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται και βαθμός του τετραμήνου. Στον τελικό βαθμό του τετραμήνου έχουν καθοριστεί από τους διδάσκοντες και άλλα κριτήρια αξιολόγησης που έχουν ανακοινωθεί στους μαθητές.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στο Σχολείο μας δεν υπάρχει ειδική αίθουσα για να περνούν οι μαθητές δημιουργικά τις κενές τους. Οι μαθητές μπορούν να παραμένουν στην τάξη τους με την επίβλεψη του καθηγητή που κάνει αναπλήρωση ή τις οδηγίες του εφημερεύοντα Β.Δ. Μπορούν να διαβάζουν τα μαθήματά τους, να κάνουν την κατ΄ οίκον εργασία τους ή να ζητήσουν επιτραπέζια παιχνίδια από τον επιβλέποντα καθηγητή. Δεν επιτρέπεται να κάνουν φασαρία και να ενοχλούν. Η χρήση κινητού τηλεφώνου στην αίθουσα που επιβλέπονται οι μαθητές απαγορεύεται αυστηρά. Οι μαθητές μπορούν να ζητήσουν να μεταβούν στη βιβλιοθήκη του σχολείου με τη συνοδεία του επιβλέποντα καθηγητή.

 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σκοπός του Σχολείου είναι να προσφέρει πέρα από τη γνώση και κοινωνικές δεξιότητες στους μαθητές καθώς και να τους εμπεδώσει τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της αξιοκρατίας και της δημοκρατίας. Η Μαθητική Αυτοδιοίκηση συντελεί στη δημιουργία ελεύθερων, υπεύθυνων και δημοκρατικών ανθρώπων που ανήκουν ενεργά σε ένα σύνολο. Βοηθά στην κοινωνικοποίηση, στην ανάπτυξη αυτοπειθαρχίας, αλληλοσεβασμού, πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης και υποστηρίζει τον ελεύθερο γόνιμο διάλογο και την εποικοδομητική κριτική. Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο συνεργάζεται με τη Διεύθυνση του σχολείου, τον Καθηγητικό Σύλλογο και τον Σύνδεσμο Γονέων με υποβολή εισηγήσεων για προώθηση και επίλυση θεμάτων που αφορούν τους μαθητές και το σχολείο.

 

Α. Συμβούλιο Τμήματος (Σ.Τ)

Τα Συμβούλια των Τμημάτων:

Είναι υπεύθυνα για το τμήμα τους, θέτουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο τμήμα και τα συζητούν μαζί με τον Υ.Τ. Συζητούν θέματα πειθαρχίας, καθαριότητας και εμφάνισης της τάξης, ευημερίας, σχέσεων, μεθοδολογικών προσεγγίσεων των διδασκόντων, εορτασμών κλπ. Σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων συγκαλούν συνεδρία του τμήματος. Στη συνεδρία προεδρεύει ο / η Πρόεδρος του Τμήματος.

Συνέρχονται, εκτός διδακτικού χρόνου, σε τακτικές συνεδρίες που ορίζουν τα ίδια. Ετοιμάζουν εισηγήσεις σε σχέση με αναφυόμενα προβλήματα, τις παρουσιάζουν για συζήτηση – ανταλλαγή απόψεων ενώπιον όλων των μαθητών του τμήματος για λήψη αποφάσεων.

Ο Ταμίας του Σ.Τ εισπράττει από τους μαθητές σε τακτά χρονικά διαστήματα, που θα καθοριστούν από το Συμβούλιο, το ποσό που θα αποφασιστεί από την πλειοψηφία των μαθητών του τμήματος, ως τακτική εισφορά.

Ο Γραμματέας του Σ.Τ. τηρεί τα πρακτικά των συνεδριών και είναι υπεύθυνος για τις ανακοινώσεις του Συμβουλίου.

Τα Σ.Τ σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Τμήματος καθορίζουν πρόγραμμα Επιμελητών για ολόκληρη τη Σχολική χρονιά, καθώς και άλλες υποεπιτροπές για τη διεκπεραίωση των διαφόρων εργασιών του τμήματος.

Η συμπεριφορά των μελών του Συμβουλίου πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Μέλος Σ.Τ χάνει το αξίωμα του, όταν περιπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα που χαρακτηρίζεται ως σοβαρό από τον Καθηγητικό Σύλλογο ή αδικαιολόγητα απουσιάζει σε τρεις συνεχείς συνεδρίες του Συμβουλίου ή δε συμμορφώνεται προς τους κανονισμούς λειτουργίας του.

 

Β. Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο (Κ.Μ.Σ)

Το Κ.Μ.Σ συνεδριάζει σε διδακτικό χρόνο μια φορά το μήνα, σε τακτικές συνεδρίες, που τις ορίζει το ίδιο από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Δικαίωμα σύγκλησης του Κ.Μ.Σ έχει ο πρόεδρος ή τα τέσσερα από τα επτά μέλη του Συμβουλίου. Η συνεδρίαση γίνεται με βάση ημερήσια διάταξη και προκαθορισμένα θέματα. Της συνεδρίασης του Κ.Μ.Σ πρέπει να προηγούνται συνεδριάσεις των Σ.Τ. Στις συνεδρίες του Κ.Μ.Σ τηρούνται πιστά οι δημοκρατικές διαδικασίες. Κάθε μέλος εκφράζει ελεύθερα και υπεύθυνα τις απόψεις του με κριτικό και εποικοδομητικό πνεύμα και τηρούνται συστηματικά πρακτικά.

Μέλος του Κ.Μ.Σ, που καταδικάζεται από αρμόδιο δικαστήριο για διάπραξη ποινικού αδικήματος εκπίπτει οποιουδήποτε σχολικού αξιώματος. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που μέλος του ΚΜΣ διαπράξει σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα στο σχολείο ή παραβεί τη νομοθεσία.

Το Κ.Μ.Σ γενικά συνεργάζεται με τη Διεύθυνση, τον Καθηγητικό Σύλλογο και τον Σύνδεσμο Γονέων του Σχολείου για την επίλυση προβλημάτων και βοηθά ενεργά και συστηματικά, ώστε να διατηρείται καθαρό το σχολείο και να τηρείται η τάξη τα διαλείμματα στην αυλή, στην καντίνα και σ' όλες τις σχολικές εκδηλώσεις.

Μέχρι δύο εκπρόσωποι του Κ.Μ.Σ συμμετέχουν στο Συμβούλιο Διεύθυνσης, που συνέρχεται μια φορά τον μήνα υπό την προεδρία του Διευθυντή.

 

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΟΡΩΝ – ΕΚΔΡΟΜΩΝ)

Το Σχολείο δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο σε δραστηριότητες που οργανώνουν οι μαθητές εκτός του σχολικού χώρου, όπως εκδρομές, διανυχτερεύσεις σε ξενοδοχεία, χορούς κ.α. Ως εκ τούτου δεν φέρει καμιά ευθύνη για όσους συμμετέχουν. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π./109/77/12.22.1999 και Υ.Π.Π./10-9/77/3/28.2.1997) τέτοιες εκδηλώσεις δεν επιτρέπονται και είναι αντίθετες με τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων. Η χρήση του ονόματος του Σχολείου προκειμένου να εξασφαλισθεί η σχετική άδεια από τους γονείς αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

 

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Απαγορεύεται αυστηρά η παρουσία, η ενεργοποίηση και χρήση κινητού ή άλλης συσκευής μέσα στην τάξη. Τα κινητά τηλέφωνα παραδίδονται απενεργοποιημένα στην έδρα πριν την έναρξη του μαθήματος. Παράλειψη παράδοσης του κινητού αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Το Σχολείο δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για απώλεια μη σχολικού εξοπλισμού.

 

ΟΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΙ

Με τον όρο "εξωσχολικοί" εννοούνται ειδικά, όσοι (κυρίως νεαροί ή πρώην μαθητές του Σχολείου) χωρίς να έχουν συγκεκριμένη και ουσιαστική εργασία, εισέρχονται στο Σχολείο, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης, παραβιάζοντας ουσιαστικά, τον σχολικό χώρο.

Όσοι μαθητές υποβοηθούν με τη στάση τους την παραβίαση του σχολικού χώρου, είναι συνυπεύθυνοι και συνένοχοι και διαπράττουν σοβαρό παράπτωμα.

Οι εξωσχολικοί, που έχουν λόγο να εισέλθουν στο σχολείο απευθύνονται στη Διεύθυνση για χορήγηση άδειας.

 

ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Απαγορεύεται αυστηρά η παράνομη οδήγηση δικύκλων ή άλλων οχημάτων χωρίς άδεια οδηγού, άδεια κυκλοφορίας, ασφάλεια και κράνος. Όλα τα οχήματα θα πρέπει να είναι δηλωμένα στη Γραμματεία και να σταθμεύουν στον χώρο που έχει υποδείξει το σχολείο. Οι παραβάτες θα καταγγέλλονται στην Αστυνομία.

Αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα η διακίνηση μέσα στον σχολικό χώρο με μηχανοκίνητο ή άλλο όχημα και η ανεξέλεγκτη στάθμευσή του. Η ασφάλεια των οχημάτων είναι αποκλειστική ευθύνη του οδηγού. Η μετάβαση μαθητών σε εκδρομή με ιδιωτικό όχημα απαγορεύεται αυστηρά, έστω και αν οι οδηγοί μαθητές έχουν άδεια οδήγησης και ασφάλεια.

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 

Οποιαδήποτε παράβαση των κανονισμών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται ανάλογα. Πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν περιληπτικά τα πιο κάτω και για κάθε ένα επιβάλλεται ανάλογη ποινή

 • Οι αδικαιολόγητες απουσίες.
 • Η εγκατάλειψη του σχολείου κατά τον χρόνο λειτουργίας του (μάθημα, διάλειμμα, δημιουργική απασχόληση, εκδηλώσεις)
 • Η συστηματική καθυστέρηση προσέλευσης των μαθητών / τριών στο σχολείο, έστω κι αν η είσοδος στην τάξη συνοδεύεται με άδεια του Β.Δ.
 • Η μη συμμόρφωση στο θέμα της στολής και εμφάνισης.
 • Η προσκόμιση αναληθών πιστοποιητικών για δικαιολόγηση απουσιών.
 • Η χωρίς γραπτή άδεια έξοδος από την τάξη ή το σχολείο σε ώρες λειτουργίας του.
 • Η απρεπής συμπεριφορά στην τάξη ή στην αυλή του σχολείου.
 • Η σκόπιμη καθυστέρηση μετά από διάλειμμα, μετά το μάθημα της Γυμναστικής ή το μάθημα σε ειδικές αίθουσες.
 • Η παρεμπόδιση της διεξαγωγής του μαθήματος.
 • Η συνομιλία με εξωσχολικούς.
 • Η απρεπής και μη κόσμια συμπεριφορά σε συγκεντρώσεις ή εορτασμούς.
 • Η αντιγραφή κατά τη διάρκεια διαγωνίσματος (τιμωρείται με μονάδα στο γραπτό ή και / μείωση διαγωγής)
 • Η μη επιστροφή διαγωνίσματος, στο σχολείο μετά την υπογραφή από τους γονείς.
 • Η χρήση βίας, οποιασδήποτε μορφής.
 • Η καταστροφή σχολικής περιουσίας.
 • Η άρνηση συμμετοχής στις εκδρομές, στους ομίλους, στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και σε άλλες δραστηριότητες του σχολείου.
 • Η παρενόχληση κατά τη διάρκεια της δημιουργικής απασχόλησης.
 • Το κάπνισμα.
 • Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 • Η επέμβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα του σχολείου.
 • Ζημιές σε θρανία, τοίχους και άλλο σχολικό εξοπλισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για τα πειθαρχικά παραπτώματα ενημερώνονται τηλεφωνικώς και με επιστολή οι γονείς ή οι κηδεμόνες. Η επιστολή παραδίδεται στον μαθητή δια χειρός.

Στις περιπτώσεις επιβολής του μέτρου της αποβολής, πέραν της μιας ημέρας, ο μαθητής υποχρεούται να παραμείνει στο σπίτι. Στις περιπτώσεις που υπάρχει πραγματική αδυναμία των γονέων ή των κηδεμόνων να επιβλέπουν τον μαθητή, ο μαθητής παραμένει στο σχολείο υπό την επίβλεψη του εκάστοτε οριζόμενου εκπαιδευτικού λειτουργού, ο οποίος εμπλέκει τον μαθητή σε δημιουργική δραστηριότητα με μαθησιακό στόχο. Για την περίοδο αποβολής του μαθητή σημειώνονται απουσίες, μια για κάθε περίοδο. Ο μαθητής, στον οποίο επιβλήθηκε το παιδαγωγικό μέτρο της αποβολής μιας ή περισσότερων ημερών, έχει το δικαίωμα να ζητήσει, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, από το όργανο επιβολής του παιδαγωγικού αυτού μέτρου, τη μετατροπή του μέτρου αυτού σε κοινωφελή σχολική ή και κοινωνική δραστηριότητα, μετά από έγκριση του Διευθυντή ή του Καθηγητικού Συλλόγου, αν το παιδαγωγικό αυτό μέτρο επιβλήθηκε από τον Καθηγητικό Σύλλογο και στις περιπτώσεις αυτές δεν σημειώνονται απουσίες.

Οι κανονισμοί στοχεύουν στη σωστή διαπαιδαγώγηση και διαμόρφωση του χαρακτήρα του μαθητή, ώστε η ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο να γίνεται ομαλά.

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΓΗ

Τα παιδαγωγικά μέτρα αποβλέπουν στη βελτίωση του/της μαθητή/τριας και στην ενίσχυση της προσωπικής υπευθυνότητας και της αυτοπειθαρχίας του, καθώς επίσης και στη διασφάλιση δημοκρατικής ζωής, που αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Νοείται ότι κατά τη διαδικασία εξέτασης οποιουδήποτε από τα παραπτώματα του πίνακα που ακολουθεί, αν κριθεί απαραίτητο από το αρμόδιο όργανο, ζητείται η άποψη του υπεύθυνου τμήματος ή και του Συμβούλου Επαγγελματικής Αγωγής ή / και του εκπαιδευτικού ψυχολόγου.

Στις περιπτώσεις επανειλημμένης διάπραξης του ίδιου παραπτώματος από μαθητή, το αρμόδιο όργανο που διαχειρίζεται το σχετικό παιδαγωγικό μέτρο, αν κρίνει αναγκαίο, μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο αμέσως επόμενο όργανο για λήψη απόφασης.

Για παραπτώματα και συμπεριφορές που δεν περιλαμβάνονται στον πιο κάτω πίνακα, ο Διευθυντής αποφασίζει, για το όργανο στο οποίο θα παραπεμφθεί και θα τύχει διαχείρισης η κάθε περίπτωση.

Α/Α

Παράπτωμα

1η φορά

Επανάληψη

1

Καθυστέρηση στην τάξη

5 καθυστερήσεις = 4 περίοδοι αποβολή με αναστολή.

Στις επόμενες 5 καθυστερήσεις ο μαθητής αποβάλλεται 5 περιόδους (συνολικά πέραν της 1 μέρας). Το μοτίβο επαναλαμβάνεται για κάθε επόμενη πεντάδα καθυστερήσεων.

2

Απουσία από μάθημα ή σχολική εκδήλωση χωρίς άδεια ή αδικαιολόγητη απουσία από το σχολείο.

1 μέρα αποβολή

2 μέρες αποβολή

3

Αποχώρηση από το σχολείο ή σχολική εκδήλωση χωρίς άδεια.

1 μέρα αποβολή

2 μέρες αποβολή

4

Έξοδος από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια.

1 μέρα αποβολή

2 μέρες αποβολή

5

Ψευδείς δηλώσεις - παραποίηση και/ή καταστροφή σχολικών εγγράφων.

2 μέρες αποβολή

6

 

Παρά τις συστάσεις, συστηματική παρέκκλιση από τους κανονισμούς για ευπρεπή εμφάνιση.

 

1 μέρα αποβολή με αναστολή

2 μέρες αποβολή (συνολικά με την αναστολή)

2 μέρες αποβολή κάθε επόμενη φορά

Νοείται ότι στην περίπτωση που ο μαθητής δεν φέρει την ενδεδειγμένη ενδυμασία καλείται ο κηδεμόνας του να τον προμηθεύσει με την κατάλληλη.

Στην περίπτωση που μαθητής φορεί σκουλαρίκια τα αφαιρεί και τα φυλάει. Το ίδιο ισχύει και για τις μαθήτριες που φορούν μη ενδεδειγμένα κοσμήματα.

Εξεζητημένη κόμμωση τιμωρείται από την πρώτη φορά με δύο (2) μέρες αποβολή.

7

Παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής του μαθήματος ή άλλων σχολικών εκδηλώσεων

Παρατήρηση ή μία (1) μέρα αποβολή με αναστολή, ανάλογα με την περίπτωση

2 μέρες αποβολή (συνολικά με την αναστολή)

8

Χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής

Το κινητό κατάσχεται και παραδίδεται στον κηδεμόνα του μαθητή.

Παράλειψη τοποθέτησης κινητού τηλεφώνου στη θέση που υποδεικνύει ο διδάσκων

Κατάσχεση

2η φορά: 1 μέρα αποβολή με αναστολή

Επανάληψη: 2 μέρες αποβολή κάθε φορά

Παρουσία κινητού τηλεφώνου, εκτός ώρας διαλείμματος (τάξη/συγκέντρωση/εκδήλωση).

Κατάσχεση και 1 μέρα αποβολή με αναστολή

2η φορά: 1 μέρα αποβολή

Επανάληψη: Μέχρι 2 μέρες αποβολή

Ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου, εκτός ώρας διαλείμματος

(τάξη/συγκέντρωση/εκδήλωση).

Κατάσχεση και 1 μέρα αποβολή με αναστολή

2η φορά: 1 μέρα αποβολή

3η φορά: 2 μέρες αποβολή

Επανάληψη: Μέχρι 3 μέρες αποβολή

Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός ώρας διαλείμματος (τάξη/ συγκέντρωση /εκδήλωση).

Μέχρι 4 μέρες αποβολή

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων με τη χρήση κινητού τηλεφώνου

Κατάσχεση - Πειθαρχικό Συμβούλιο – Καθηγητικός Σύλλογος – Αποβολή από το Σχολείο

9

Κυκλοφορία με μηχανοκίνητο όχημα στο σχολικό χώρο εν ώρα λειτουργίας των μαθημάτων (πλην της προσέλευσης ή αποχώρησης από το σχολείο, αν έχει άδεια)

2 μέρες αποβολή

4 μέρες αποβολή

10

Χρήση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου σε εκδρομή ή άλλη εκδήλωση του σχολείου σε εργάσιμο χρόνο (είτε ο μαθητής έχει ή δεν έχει άδεια οδηγού)

Πειθαρχικό Συμβούλιο

11

Αδικαιολόγητη συναναστροφή με εξωσχολικούς κατά τη διάρκεια του σχολείου, χωρίς άδεια

Παρατήρηση

2 μέρες αποβολή

12

Δολίευση ή απόπειρα δολίευσης κατά τη διάρκεια γραπτής εξέτασης, γραπτού δοκιμίου, διαγωνίσματος και γραπτού σχολικού διαγωνισμού.

2 μέρες αποβολή

13

Προώθηση προϊόντων,  επιχειρήσεων, και άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Πειθαρχικό Συμβούλιο

14

Κάπνισμα – οινοπνευματώδη – χαρτοπαίγνιο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου 

2 μέρες αποβολή

4 μέρες αποβολή κάθε επόμενη φορά

15

Κλοπή ή απόπειρα κλοπής εντός του σχολικού χώρου

Πειθαρχικό Συμβούλιο

16

Αναγραφή υβριστικών/προσβλητικών συνθημάτων εντός του σχολικού χώρου

2 μέρες αποβολή (αποζημίωση)

17

Λέρωμα των θρανίων ή της τάξης

Καθαρισμός όλων των θρανίων/τάξης

Καθαρισμός όλων των θρανίων/τάξης και επιπρόσθετα 2 μέρες αποβολή

18

Κακόβουλη ζημιά περιουσίας εκτός ή εντός σχολικού χώρου.

2 μέρες αποβολή, Διευθυντής, Πειθαρχικό Συμβούλιο (αποζημίωση)

19

Εμπρησμός ή απόπειρα εμπρησμού

Διευθυντής – Πειθαρχικό Συμβούλιο

(4-6 μέρες αποβολή)

20

Υβριστική ή ρατσιστική ή προσβλητική ή σεξιστική συμπεριφορά ή/και λεκτική, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής ή ηλεκτρονικής

Διευθυντής – Πειθαρχικό Συμβούλιο

(4-6 μέρες αποβολή)

21

Κατοχή, μεταφορά ή χρήση επικίνδυνων αντικειμένων στον σχολικό χώρο (π.χ. κροτίδες)

22

Σεξουαλική παρενόχληση

Πειθαρχικό Συμβούλιο – Καθηγητικός Σύλλογος (4-8 μέρες αποβολή) – Αποβολή από το σχολείο

23

Εκφοβιστική και απειλητική συμπεριφορά

24

Σωματική ή ψυχολογική βία με ή χωρίς αντικείμενο.

25

Σωματική βία σεξουαλικής φύσεως

26

Ναρκωτικά

 

Η διαγωγή των μαθητών/τριών χαρακτηρίζεται στο τέλος κάθε τετραμήνου με απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου, ως Κοσμιοτάτη, Κοσμία, Καλή, Επίμεμπτη, Κακή, χωρίς να δίνεται αριθμητική βαθμολογία. Σε περίπτωση που η διαγωγή χαρακτηρίζεται ως Κοσμία, Καλή, Επίμεμπτη ή Κακή, οι λόγοι τεκμηριώνονται και αναγράφονται σε σχετικό πρακτικό του Καθηγητικού Συλλόγου.

 

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί εγκρίθηκαν και επικυρώθηκαν από την ολομέλεια του Καθηγητικού Συλλόγου και τους εκπροσώπους του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου σε κοινή συνεδρίαση. Λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις του Συνδέσμου Γονέων. Ισχύουν μέχρι την επόμενη έκδοση/αναθεώρηση, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.