Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

Σημείωμα Διευθύντριας

Αγαπητά μου παιδιά, σας χαιρετώ!

Στον ιστοχώρο αυτό θα βρείτε χρήσιμο διδακτικό υλικό, που θα αναρτάται από τους καθηγητές και τις καθηγήτριες σας τις μέρες που τα σχολεία θα παραμένουν κλειστά. Το διδακτικό αυτό υλικό αποσκοπεί να σας βοηθήσει στη μελέτη των μαθημάτων σας από το σπίτι, με την εξ αποστάσεως καθοδήγηση των καθηγητών/τριών σας.

Επιλέξτε την τάξη στην οποία ανήκετε και στη συνέχεια το μάθημα για το οποίο θα θέλατε να βρείτε σχετικό υλικό. Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία και να εργαστείτε από το σπίτι. Έχετε, επίσης, τη δυνατότητα να αποστείλετε τις εργασίες σας στους/στις καθηγητές/τριες σας (είτε στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο είτε στο viber  ή στο messenger) για διόρθωση και ανατροφοδότηση.

Οι μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου έχουν τη δυνατότητα, μέσω αυτής της σελίδας, να συνδεθούν με την ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ και να κατεβάσουν διδακτικό υλικό που έχει αναρτηθεί εκεί για τα εξεταζόμενά τους μαθήματα.

Εύχομαι σε όλους και όλες σας καλή και εποικοδομητική δουλειά!