Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Σωτηριάδη Γεωργία, Στ'2

Αντιπρόεδρος

Φιλίππου Ευαγγελία,  Στ'2

Γραμματέας

Πτωχού Κλεάνθη,  Ε'2

Ταμίας

Αριστοδήμου Άριστος, Δ'1

Σύμβουλος

Βασιλείου Γεωργία, Γ'1

Σύμβουλος

Πέτρου Χριστίνα,  Β'1

Σύμβουλος

Μηλιώτης Σωτήρης,  Α'4

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ / ΟΥΣΕΣ

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1. 

Σωτηριάδη Γεωργία, Στ'2

2.   

Φιλίππου Ευαγγελία,  Στ'2

3.   

Πτωχού Κλεάνθη,  Ε'2

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Κ.Μ.Σ.:

Σωτηριάδη Γεωργία

Στ'2

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Πρόεδρος Κ.Μ.Σ.:

Σωτηριάδη Γεωργία

Στ'2 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Σωτηριάδη Γεωργία
Φιλίππου Ευαγγελία

ΣΤ'2
ΣΤ'2

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Μηλιώτης Σωτήρης
Αριστοδήμου Άριστος

Α'4
Δ'1

ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Φιλίππου Ευαγγελία

Στ'2

ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Φιλίππου Ευαγγελία

Στ'2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Βασιλείου Γεωργία

Γ'1

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Βασιλείου Γεωργία
Πέτρου Χριστίνα

Γ'1
Β'1

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Αριστοδήμου Άριστος
Μηλιώτης Σωτήρης

Δ'1
Α'4

ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σωτηριάδη Γεωργία

Στ'2

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΣΕΜ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

1.

Σωτηριάδη Γεωργία, Στ'2

2.

Φιλίππου Ευαγγελία, Στ'2