Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

 

03-12-2021
Πρόγραμμα - Οικονομικά για την επιτυχία


22-10-2021 & 23-10-2021
Λογοτεχνικό Μυστήριο στα Λεύκαρα