Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

Σημαιοφόροι και Παραστάτες

Ο Καθηγητικός Σύλλογος με την 6η πράξη του (στις 06 Οκτωβρίου 2021), ενέκρινε ομόφωνα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας τους/τις πιο κάτω μαθητές/τριες ως Σημαιοφόρους και Παραστάτες για τη σχολική χρονιά 2021 – 2022.

  

1. Λύκειο

Σ Η Μ Α Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Ι

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜHMA

1.

ΜΙΛΛΕΡ ΑΘΗΝΑ

ΛΑΒΑΡΟΦΟΡΟΣ

Στ'2

2.

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Στ'2

3.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Στ'2

 

Π Α Ρ Α Σ Τ Α Τ Ε Σ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

4.

ΜΙΛΛΕΡ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΛΑΒΑΡΟΥ

Στ'2

5.

ΨΥΝΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΛΑΒΑΡΟΥ

Στ'2

6. ΣΑΒΒΑ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Στ'1

7. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Στ'2

8.

ΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ

Στ'2

 

2. Γυμνάσιο

Σ Η Μ Α Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Ι 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜHMA

1.

ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΛΑΒΑΡΟΦΟΡΟΣ

Γ'1

2.

ΟΡΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Γ'2

3.

ΗΣΥΧΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Γ'3

  

Π Α Ρ Α Σ Τ Α Τ Ε Σ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

4.

ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΛΑΒΑΡΟΥ

Γ'3

5.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΛΑΒΑΡΟΥ

Γ'3

6.

ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Γ'2

7.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Γ'1

8.

ΣΙΑΚΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ

Γ'1

9.

ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ

Γ'2

10.

ΜΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ

Γ'1

11.

ΘΕΟΔΟΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ

Γ'2