• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Σημαιοφόροι και Παραστάτες

Ο Καθηγητικός Σύλλογος με την 6η πράξη του (στις 05 Οκτωβρίου 2020), ενέκρινε ομόφωνα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας τους/τις πιο κάτω μαθητές/τριες ως Σημαιοφόρους και Παραστάτες για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021.

  

1. Λύκειο

Σ Η Μ Α Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Ι

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜHMA

1.

Σωκράτους Χριστίνα

Λάβαρο

Στ'2

2.

Βασιλείου Αναστασία Μαρία

Ελληνική Σημαία

Στ'2

3.

Γαβριηλίδου Κυριακή

Κυπριακή Σημαία

Στ'3

 

Π Α Ρ Α Σ Τ Α Τ Ε Σ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

4.

Σταύρου Ξένια

Στ'3

5.

Ευαγγέλου Ευάγγελος

Στ'2

6. Πέτρου Ιάκωβος

Στ'2

7. Σταύρου Αντρέας

Στ'2

8. Γιασεμίδου Χριστιάνα

Στ'2

9. Ερωτοκρίτου Χρυσή

Στ'2

10.

Δημητρίου Μαρία

Στ'3

 

2. Γυμνάσιο

Σ Η Μ Α Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Ι 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜHMA

1.

Μιχαήλ Ιωάννα

Λάβαρο

Γ'1

2.

Χαραλάμπους Ιωάννα

Ελληνική Σημαία

Γ'2

3.

Πολυκάρπου Ολυμπιάδα

Κυπριακή Σημαία

Γ'2

  

Π Α Ρ Α Σ Τ Α Τ Ε Σ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

4.

Νικολάου Σταυριάνα

Γ'1

5.

Ελευθερίου Ανδρέας

Γ'3

6.

Δημητρίου Δέσποινα

Γ'2

7.

Αριστοδήμου Χρυστάλλα

Γ'1

8.

Αυξεντίου Αυξεντία

Γ'3

9.

Χριστοδούλου Χριστόδουλος

Γ'3

10.

Μουλιστάνου Δέσποινα

Γ'3

11.

Παπαπέτρου Άννα

Γ'3

12.

Ερωτοκρίτου Χαρίδημος (Αναπληρωτής)

Γ'2

 

Εκδηλώσεις

Από τα εργαστήρια την "Ημέρα Γραμμάτων"

Τελευταία ενημέρωση 09/09/2021

Αλέξης Αδάμου, Καθηγητής Πληροφορικής.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Οδός Δανάκη Χριστοδουλίδη 3,
7700 Πάνω Λεύκαρα

Τηλέφωνα: Γραμματεία : 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
gym-lefkara-lar@schools.ac.cy

Σχολική Εφορεία: 24342626
Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης: 24342986