• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Σημαιοφόροι και Παραστάτες

Ο Καθηγητικός Σύλλογος με την 7η πράξη του (στις 27 Σεπτεμβρίου 2019), ενέκρινε ομόφωνα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας τους/τις πιο κάτω μαθητές/τριες ως Σημαιοφόρους και Παραστάτες για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020.

  

1. Λύκειο

Σ Η Μ Α Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Ι

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜ.

1.

Μαππούρας Ανδρέας

Λάβαρο

Στ'2

2.

Χριστοφόρου Ματθαίος

Ελληνική Σημαία

Στ'2

3.

Παραδεισιώτη Σωτηρία

Κυπριακή Σημαία

Στ'2

 

Π Α Ρ Α Σ Τ Α Τ Ε Σ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

4.

Μουλιστάνου Ευθυμία

Στ'2

5.

Διομήδους Ελένη

Στ'1

6. Χρίστου Μαρία

Στ'2

7.

Χριστοφόρου Διονυσία

Στ'2

 

2. Γυμνάσιο

Σ Η Μ Α Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Ι 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜ.

1.

Βασιλοπούλου Άννα

Λάβαρο

Γ'1

2.

Βασιλοπούλου Μιχαέλα

Ελληνική Σημαία

Γ'1

3.

Πτωχού Κλεάνθη

Κυπριακή Σημαία

Γ'1

  

Π Α Ρ Α Σ Τ Α Τ Ε Σ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

4.

Βασιλοπούλου Άντρεα

Γ'1

5.

Παραδεισιώτη Μαρία

Γ'3

6.

Έκτορος Χρίστος

Γ'2

7.

Δημητρίου Παναγιώτα

Γ'1

8.

Ανδρέου Μαρία

Γ'3

9.

Μικάλλη Μαρία

Γ'3

10.

Γεωργίου Σωτηρούλλα

Γ'3

11.

Μιλτιάδους Μαρία

Γ'2

 

Εκδηλώσεις

Από τα εργαστήρια την "Ημέρα Γραμμάτων"

Τελευταία ενημέρωση 06/04/2020

Αλέξης Αδάμου, Καθηγητής Πληροφορικής.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Οδός Δανάκη Χριστοδουλίδη 3,
7700 Πάνω Λεύκαρα

Τηλέφωνα: Γραμματεία : 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gym-lefkara-lar@schools.ac.cy

Σχολική Εφορεία: 24342626
Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης: 24342986