Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

Συντονιστές/τριες Μαθημάτων

Α/Α

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

1

Αβραάμ Γαβριήλ, ΒΔΑ΄

Σχεδιασμός και Τεχνολογία

2 Παπαϊωάννου Γεώργιος, ΒΔΑ΄ Τέχνης

3

Αριστείδου Ελευθέριος, ΒΔ

Φιλολογικά Μαθήματα

4

Κεδαρίτου-Ανδρέου Παρασκευή, ΒΔ

Μαθηματικά, Οικονομικά

5

Όθωνος Μαρία, ΒΔ

Πληροφορική, Φυσική Αγωγή,
Οικιακή Οικονομία

6

Ζάκου-Κιρκιλλή Λευκή, ΒΔ

Ξένες Γλώσσες, Θρησκευτικά

7

Αρμεύτη Μαρίνα, ΒΔ

Μουσική, Θέατρο,
Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή

8

Αρσιώτης Παύλος, ΒΔ

Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία