Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

Ημερομηνία

Θέμα

Download

04/10/2021 Καθήκοντα Υπεύθυνου Τμήματος   PDF
  Word
04/10/2021 Έντυπο Συντονισμού   PDF
  Word
04/10/2021 Παιδαγωγικά Μέτρα   PDF
  Word
04/10/2021 Έντυπο αναπληρώσεων   PDF
  Word
04/10/2021 Ημερολόγιο σχολικής χρονιάς   PDF
  Word